EN
Բոլոր բաժինները
EN

ԹԵԹ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Նորություններ

  • Parasol Textiles for Outdoor Advertising: Durable and Attractive Solutions by CQTex

    As outdoor advertising continues to become more and more popular, businesses are looking for new ways to stand out from the crowd. One solution that is gaining traction is the use of parasol textiles. Parasols are a great way to create a unique and eye-catching advertising display that can be used in a variety of outdoor settings.

  • CQTex's Flag Textiles: The Perfect Solution for Large-Scale Advertising

    In today's fast-paced world, advertising has become more important than ever. Every company wants to get its message across to as many people as possible, and large-scale advertising is one of the best ways to achieve that goal. However, when it comes to large-scale advertising, finding the right materials and suppliers can be a challenge. That's where CQTex comes in. As a leading manufacturer of flag textiles, banners textiles, parasols textiles, canopy textiles, and all other advertising textiles, CQTex has the perfect solution for large-scale advertising.

  • Ուսումնասիրելով CQTex Flag Textiles-ի վերջին միտումներն ու նորարարությունները

    Դրոշի տեքստիլները երկար ճանապարհ են անցել ավանդական գործվածքներից մինչև առաջադեմ նյութեր, որոնք ավելի ամուր են, ավելի դիմացկուն և էսթետիկորեն հաճելի: CQTex-ը առաջատար դրոշով տեքստիլ մատակարար է, որը առաջատար է նոր տեխնոլոգիաների և նյութերի մշակման մեջ՝ բավարարելու դրոշի արդյունաբերության փոփոխվող պահանջները:

Կարդալ ավելին